Πολιτική απορρήτου

ReGo rehabilitation

Οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.rego.rehab σχετικά με:
Κείμενα
Γραφικά στοιχεία
Λογότυπο
Φωτογραφικό υλικό σε σελίδες, νέα και εκδηλώσεις
Βίντεο
Παρουσιάσεις
καθώς και η σύνταξη και η τακτοποίησή τους προστατεύονται από τον Νόμο περί
πνευματικών δικαιωμάτων και συγγενικών δικαιωμάτων.
Οποιαδήποτε χρήση, συμπεριλαμβανομένης όχι μόνο της δημοσίευσης ενός κειμένου
ή μέρους ενός κειμένου, καθώς και μιας γραφικής εικόνας, λειτουργικότητας ή άλλου
μέρους των πληροφοριών αλλού χωρίς τη γνώση και τη ρητή συγκατάθεση του
Κέντρου Ρομποτικής Αποκατάστασης "Rego". Η διανομή του σε οποιαδήποτε μορφή,
για οποιονδήποτε σκοπό, ανεξαρτήτως τύπου μέσων ή/και περιβάλλοντος
υπολογιστή, καθώς και οποιαδήποτε μορφή εμπορικής χρήσης απαγορεύεται και θα
διώκεται στο μέγιστο βαθμό της βουλγαρικής νομοθεσίας, χωρίς προηγούμενη
γραπτή ειδοποίηση. ή κάθε άλλου είδους ειδοποίηση. Το Κέντρο Ρομποτικής
Αποκατάστασης Rego διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τρέχοντες όρους και
αναλαμβάνει να ενημερώσει τους χρήστες του www.serdika.com εντός 7 ημερών. Οι
όροι χρήσης αυτού του ιστότοπου δημοσιεύονται σε εμφανές σημείο σε αυτόν και
είναι διαθέσιμοι σε όλους τους χρήστες που χρησιμοποιούν τις πληροφορίες και τη
λειτουργικότητά του.
Η χρήση ολόκληρου του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου θα θεωρείται έκφραση
συγκατάθεσης με τους όρους.

I. Ορισμοί όρων που χρησιμοποιούνται στους παρόντες Όρους Χρήσης:
ΑΦΜ/ΕΚΤ: 206549285
Εγγραφή κατά ΝΦΠΑ: Όχι
Επωνυμία: Ιατρικό Κέντρο "Rego"
Ιστότοπος - ιστοσελίδα με www.rego.rehab - περιεχόμενο που περιλαμβάνει
τρέχουσες πληροφορίες του Κέντρου Ρομποτικής Αποκατάστασης "Rego", σελίδες,
άρθρα, δημοσιεύσεις και άλλο περιεχόμενο που ανήκει στο Κέντρο Ρομποτικής
Αποκατάστασης "Rego".
Όροι – όροι χρήσης των υπηρεσιών αυτού του ιστότοπου.
Χρήστης - κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ιστότοπου σύμφωνα με
τους παρόντες Όρους.
Κακόβουλη ενέργεια - κατά την έννοια των παρόντων Όρων αποτελούν: όλες οι
πράξεις ή παραλείψεις που παραβιάζουν την ηθική του Διαδικτύου ή/και βλάπτουν
άτομα που είναι συνδεδεμένα ή μη στο Διαδίκτυο ή σε συνδεδεμένα δίκτυα, χρήση,
αναπαραγωγή και αντιγραφή περιεχομένου που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο για
εμπορικούς σκοπούς και προς όφελος τρίτων, αποστολή ανεπιθύμητης
αλληλογραφίας (SPAM, JUNK MAIL), υπερχείλιση καναλιών (FLOOD), απόκτηση
πρόσβασης σε πόρους μέσω της χρήσης ξένων δικαιωμάτων και κωδικών πρόσβασης·
χρήση ελλείψεων του συστήματος για ίδιο όφελος ή ανάκτηση πληροφοριών (HACK)
για τρίτους· διάπραξη πράξεων που μπορεί να οριστούν ως βιομηχανική κατασκοπεία
ή δολιοφθορά, ενέργειες που μπορούν να οδηγήσουν σε βλάβη ή καταστροφή
συστημάτων ή συστοιχιών πληροφοριών (CRACK), αποστολή "δούρειων ίππων" ή
πρόκληση εγκατάστασης ιών ή συστημάτων τηλεχειρισμού. διακοπή της κανονική
λειτουργία άλλων χρηστών του Διαδικτύου και των σχετικών δικτύων, διάπραξη
οποιασδήποτε ενέργειας που μπορεί να χαρακτηριστεί ως έγκλημα ή διοικητική
παράβαση κατά την έννοια της βουλγαρικής νομοθεσίας.
 
II. Συγκατάθεση χρήσης από χρήστες
Αυτό το κείμενο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους Όρους Χρήσης της
Ιστοσελίδας.
Εάν δεν αποδέχεστε τους Όρους της Ιστοσελίδας, σας παρακαλούμε να αποχωρήσετε.

Οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας θεωρείται έκφραση συγκατάθεσης με τους
Όρους και υποχρεώνει τον Χρήστη να συμμορφώνεται με αυτούς.
 
III. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του Κέντρου Ρομποτικής Αποκατάστασης
«Rego»
Το Κέντρο Ρομποτικής Αποκατάστασης Rego έχει το δικαίωμα και, σε ορισμένες
περιπτώσεις, την υποχρέωση να δημοσιεύει στον Ιστότοπο κείμενα, γραφικές και
άλλες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές του και τις παρεχόμενες υπηρεσίες
του, διαθέτοντας τις προς ευσυνείδητη χρήση των χρηστών του ιστότοπου.
Το Κέντρο Ρομποτικής Αποκατάστασης Rego δεσμεύεται να παρέχει σωστές
πληροφορίες για τις δραστηριότητές του, τις οποίες δημοσιεύει στον Ιστότοπο.
Το Κέντρο Ρομποτικής Αποκατάστασης Rego έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει στον
Ιστότοπο κάθε είδους πληροφορία και περιεχόμενο, που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα
με τις δραστηριότητες που εκτελεί στην και υπό την μορφή ειδήσεων, άρθρων,
δημοσιεύσεων μέσω κειμένου και γραφικών στοιχείων..
Το Κέντρο Ρομποτικής Αποκατάστασης Rego έχει το δικαίωμα να αποθηκεύει υλικά
και πληροφορίες που χρησιμοποιούνται και βρίσκονται στον διακομιστή της
Ιστοσελίδας και να τα παρέχει στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και ιδρύματα σε
περιπτώσεις όπου είναι εύλογα απαραίτητο να διατηρηθούν τα δικαιώματα και τα
έννομα συμφέροντα, η περιουσία και η ασφάλεια. του Κέντρου Ρομποτικής
Αποκατάστασης «Rego», καθώς και τρίτων, σε περιπτώσεις αξιώσεων σε σχέση με
παραβίαση των δικαιωμάτων τους σχετικά με τη χρήση ή/και τη διάδοση
περιεχομένου που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η ασφάλεια του περιεχομένου που
δημοσιεύεται στον Ιστότοπο και των υπηρεσιών που παρέχονται από το Κέντρο
Ρομποτικής Αποκατάστασης Rego , όπως το Κέντρο Ρομποτικής Αποκατάστασης
Rego διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει βοήθεια από τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση
κατάφωρων παραβιάσεων των Όρων Χρήση.
Το Κέντρο Ρομποτικής Αποκατάστασης "Rego" έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει
περιεχόμενο και πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο με τη μορφή ερευνών,
τη δημιουργία σχολίων με τους χρήστες του ιστότοπου για τη βελτίωση της ποιότητας

των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται από το Κέντρο Ρομποτικής
Αποκατάστασης Rego. Η συμμετοχή σε αυτές τις δραστηριότητες από τους Χρήστες
της Ιστοσελίδας είναι εθελοντική.
Το Κέντρο Ρομποτικής Αποκατάστασης Rego αναλαμβάνει την υποχρέωση να
ενημερώνει τους Χρήστες της Ιστοσελίδας για τους σκοπούς των δραστηριοτήτων
που εκτελεί μέσω των μορφών επικοινωνίας μαζί τους, συμπεριλαμβανομένων και όχι
μόνο, μέσω ερευνών που δημοσιεύονται στον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που
λαμβάνονται από τους Χρήστες της Ιστοσελίδας θα χρησιμοποιηθούν μόνο από
υπαλλήλους του Κέντρου Ρομποτικής Αποκατάστασης «Rego», το οποίο δεσμεύεται
να μην παρέχει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους με οποιαδήποτε μορφή για
οποιονδήποτε σκοπό, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος. Το Κέντρο
Ρομποτικής Αποκατάστασης Rego αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί και να
επεξεργάζεται νόμιμα και ευσυνείδητα τις πληροφορίες και το περιεχόμενο που έχει
λάβει από τους Χρήστες του Ιστότοπου.
 
IV. Αποποίηση ευθύνης
Το Κέντρο Ρομποτικής Αποκατάστασης Rego δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση,
αντικειμενική ικανότητα και δεν ελέγχει τη χρήση οποιουδήποτε τύπου περιεχομένου
ή/και πληροφοριών που βρίσκονται στον Ιστότοπο από Χρήστες με σκοπό την
αποστολή, μετάδοση, διανομή ή παροχή τέτοιων σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο
και για οποιοδήποτε σκοπό.
Το Κέντρο Ρομποτικής Αποκατάστασης Rego δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των
Χρηστών και τρίτων για διαφυγόντα κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από τη
διαγραφή δεδομένων, πληροφοριών ή οποιουδήποτε τύπου περιεχομένου που
βρίσκεται στον ιστότοπο, Η διακοπή παροχής, η τροποποίηση ή ο περιορισμός των
υπηρεσιών ή/και των πόρων που βρίσκονται στον Ιστότοπο, Διαγραφή, τροποποίηση,
απώλεια δεδομένων που μεταφέρονται, χρησιμοποιούνται, αποθηκεύονται ή
διατίθενται στους Χρήστες της Ιστοσελίδας.
Το Κέντρο Ρομποτικής Αποκατάστασης Rego δεν ευθύνεται για ζημιές που
προκαλούνται σε λογισμικό, υλικό ή τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό ως αποτέλεσμα της

χρήσης περιεχομένου, δεδομένων, πόρων, πληροφοριών και λειτουργιών που
παρέχονται από τον Ιστότοπο στους χρήστες του.
 
V. Χρήση περιεχομένου
Το περιεχόμενο στον Ιστότοπο - κείμενο, γραφικά, πληροφορίες ήχου και βίντεο,
δεδομένα, πόροι, λειτουργικότητα και κάθε είδος περιεχομένου που δημοσιεύεται και
χρησιμοποιείται για την αξιόπιστη λειτουργία του ιστότοπου είναι ιδιοκτησία του
Κέντρου Ρομποτικής Αποκατάστασης "Rego". Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή τους
για οποιονδήποτε σκοπό, σε οποιαδήποτε μορφή και δια οποιοδήποτε μέσο ή
περιβάλλον υπολογιστή χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του Κέντρου Ρομποτικής
Αποκατάστασης Rego. Οποιοδήποτε περιεχόμενο διατίθεται στους χρήστες μέσω της
χρήσης του ιστότοπου δημοσιεύεται οικειοθελώς από το Κέντρο Ρομποτικής
Αποκατάστασης "Rego" στον Ιστότοπο, και παρέχεται στους Χρήστες μόνο για
ενημερωτικούς και διαφημιστικούς σκοπούς και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε
σχέση με την ενημέρωση των χρηστών.
Το Κέντρο Ρομποτικής Αποκατάστασης Rego μπορεί να δημοσιεύει συνδέσμους προς
άλλους ιστότοπους στον Ιστότοπο. Παρέχονται για τη διευκόλυνση και ενημέρωση
των Χρηστών του www.rego.rehab και ως εκ τούτου οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα
να τα χρησιμοποιούν με δική τους ευθύνη. Το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων δεν
σχετίζεται με το Κέντρο Ρομποτικής Αποκατάστασης "Rego" και δεν είναι υπεύθυνο
για τη διατήρηση ακριβούς, αξιόπιστου και πλήρους περιεχομένου σε αυτούς.
 
VI. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Χρηστών
Χρήστης ο οποίος αποδέχεται τους Όρους της Ιστοσελίδας έχει το δικαίωμα να
χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τους πόρους και τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες
στον Ιστότοπο, εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχει παραβίαση των παρόντων
Όρων και κακόβουλη ενέργεια από αυτόν.
Οι χρήστες της Ιστοσελίδας έχουν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και κατά την κρίση
τους να τερματίσουν ή να αναστείλουν τη χρήση του περιεχομένου, των
πληροφοριών, των πόρων και των λειτουργιών που παρέχονται από τον Ιστότοπο.
Κάθε Χρήστης της Ιστοσελίδας έχει το δικαίωμα να δώσει τη γνώμη, τη σύσταση και

την πρότασή του στη διεύθυνση e-mail που αναφέρεται παραπάνω για τη βελτίωση
της ποιότητας του περιεχομένου, των πόρων, της λειτουργικότητας και των
πληροφοριών που παρέχονται από το Κέντρο Ρομποτικής Αποκατάστασης «Rego»
για χρήση. δημοσιεύοντας.τους στην Ιστοσελίδα.
Χρήστης ο οποίος αποδέχεται τους Όρους της Ιστοσελίδας, ο οποίος στη συνέχεια
τους παραβίασε, υποχρεούται να σταματήσει αμέσως τη χρήση του περιεχομένου, των
πόρων, των λειτουργιών και των πληροφοριών στον Ιστότοπο. Κάθε Χρήστης της
Ιστοσελίδας δεσμεύεται να μην αποστείλει, να διανείμει ή να χρησιμοποιήσει με
οποιονδήποτε τρόπο και να μην αποκαλύψει σε τρίτους οποιουδήποτε είδους
πληροφορίες και περιεχόμενο, δεδομένα ή υλικά που βρίσκονται στον Ιστότοπο από
το Κέντρο Ρομποτικής Αποκατάστασης Rego για εμπορικές ή άλλους σκοπούς εκτός
από τους σκοπούς της Ιστοσελίδας.
Ο χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει το Κέντρο Ρομποτικής Αποκατάστασης
"Rego" και όλα τα τρίτα μέρη για όλες τις πιθανές ζημιές και διαφυγόντα κέρδη,
συμπεριλαμβανομένων , και όχι μόνο, των δικηγορικών αμοιβών που προκύπτουν ως
αποτέλεσμα αξιώσεων από ή/και καταβολής αποζημίωσης σε τρίτους σε σχέση με τη
χρήση, μετάδοση, διανομή, παροχή περιεχομένου, πόρων, λειτουργικότητας,
δεδομένων ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας που βρίσκεται στον ιστότοπο ή στον
διακομιστή του ιστότοπου.
Ο Χρήστης της Ιστοσελίδας υποχρεούται να αποζημιώσει το Κέντρο Ρομποτικής
Αποκατάστασης Rego και όλα τα τρίτα μέρη σε περιπτώσεις όπου ο Χρήστης έχει
διαπράξει κακόβουλη ενέργεια χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο, η οποία έχει
προκαλέσει ζημιά στον Ιστότοπο και στο Κέντρο Αποκατάστασης Ρομποτικής Rego
ή/και έχει οδηγήσει σε διαφύγοντα;οφέλη για το Κέντρο Ρομποτικής Αποκατάστασης
Rego, τους υπαλλήλους του, τους χρήστες υπηρεσιών ή τρίτα μέρη.
Ο χρήστης της Ιστοσελίδας έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα δημοσιευμένα
στοιχεία επικοινωνίας των εργαζομένων του Κέντρου Ρομποτικής Αποκατάστασης
«Rego» μόνο για τον σκοπό που προορίζεται. Ο χρήστης υποχρεούται να μην
χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες σε καμία άλλη περίπτωση,
συμπεριλαμβανομένων ,και όχι μόνο, για σκοπούς μάρκετινγκ, διαφήμισης και
προώθησης.

 
VII. Γνωστοποίηση απορρήτου προσωπικών δεδομένων των χρηστών
Πολιτική απορρήτου προσωπικών δεδομένων
Το Κέντρο Ρομποτικής Αποκατάστασης Rego χρησιμοποιεί την πλατφόρμα
WWW.GMAIL.COM για επαγγελματικά e-mail, καθώς και για μηνύματα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την ενότητα "Σταδιοδρομίες" της
Ιστοσελίδας. Αυτή η πλατφόρμα υποστηρίζεται από το σύστημα της Google και εδώ
υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου σε αυτήν:
https://cloud.google.com/security/gdpr/resource-center
Κάθε e-mail που αποστέλλεται στο Κέντρο Ρομποτικής Αποκατάστασης «Rego» έχει
περιεχόμενο κατά την κρίση του αποστολέα (Χρήστη) και πληροφορίες που
κοινοποιούνται οικειοθελώς από τον ίδιο.

VIII. Χρήση Cookies
Το Κέντρο Ρομποτικής Αποκατάστασης Rego δεν θα επεξεργάζεται προσωπικά
δεδομένα των χρηστών που επισκέπτονται τον ιστότοπο χρησιμοποιώντας
αυτοματοποιημένα cookies.

Rego - all technologies

Όλες οι τεχνολογίες

Διαθέτουμε με συσκευές αποκατάστασης και ανάκτησης κάθε περιοχής του ανθρώπινου σώματος.

Τεχνολογίες

Κλείστε ραντεβού για μια δωρεάν εξέταση.

Στείλτε ερώτημα μέσω της φόρμας μας ή καλέστε μας για να κάνετε κράτηση ημέρας και ώρας για δωρεάν εξέταση και λειτουργική αξιολόγηση.

Επαφές

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies