клиничен случай

Гръбначно-мозъчна травма

Представяме клиничен случай на 29-годишен мъж (К.Х.*) с гръбначно-мозъчна травма Th12, долна параплегия.

Rego - klinichen sluchai icon

Камен е на 29г и след като претърпява тежко ПТП с мотоциклет и губи възможността да движи долните си крайници. Получава фрактура на 12-ти гръден прешлен и фрактура на лява раменна кост, след което е опериран по спешност в болница за активно лечение. След проведените интервенции той е насочен към Болница за рехабилитация „Сердика“. Няколко седмици по-късно, когато състоянието му беше стабилизирано, започна да провежда терапии съвместно с Центъра за роботизирана рехабилитация “ReGo”. След упорита работа от страна на Камен и терапевтите, в комбинация с роботите на Hocoma и TyroMotion, е подобрена трофиката на мускулатурата на краката, издръжливостта и дейностите от ежедневието.

Първичен преглед и функционална диагностика

По данни от анамнезата, Камен е постъпил в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ където на 21.09.21 г. е направена декомпресивна ламинектомия на Тх11, Тх12 , както и транспедикуларна стабилизация на Тх10-Тх11-Л1-Л2 (на 23.09.21 г.). След изписването му е насочен да продължи лечението и рехабилитацията, поради невъзможност за движение на долни крайници, невъзможна походка и затруднени ДЕЖ.

К.Х. пристига в Центъра за роботизирана рехабилитация “REGO” през Октомври 2021г. Назначен му е рехабилитационен курс, който включва кинезитерапия по индивидуално изготвена програма и процедури с Lokomat Pro, Omego Plus и Конвенционална терапия с продължителност 12 месеца.

При първото посещение на Камен в центъра беше направена оценка на неврологичния му статус. Функционалната оценка на горните крайници показа силно изразен болков синдром в лявата раменна става в резултат на фрактурата и запазена мобилност и сила на дясната.

Функционалното изследване на долните крайници показа сериозно засегната дълбока и повърхностна чувствителност. Мускулният тонус беше измерен по скалата за спастичност МAS (Modified Ashworth Scale) и се установи силно понижена реакция. Не може да се трансферира самостоятелно и е зависим от други хора.

Терапевтичен план

Назначената рехабилитационна програма се състои от 5 посещения седмично, които включват конвенционална терапия, Lokomat Pro и Omego Plus.

Цели на рехабилитацията с Omego Plus:

Rego

Подобряване на проприорецепцията

Подобряване на силата на долните крайници

Симетрично стимулиране на двата долни крайника

Цели на конвенционалната рехабилитация:

Rego

Намаляване на болковия синдром в лявата рамненна става

Подобряване обема на движение в лявата ръка

Подобряване трофиката на мускулите на долните крайници

Подобряване на сетивността

Стимулиране на мускулния тонус

Обучение за прехвърляне от количка на легло и от количка на земя

Обучение в изправяне и стоеж

Опити за извършване на крачки с проходилка и помощ от терапевт

Цел на Lokomat Pro

Rego

Стимулиране на мускулния тонус

Превенция на атрофията на мускулатурата

Поддържане пълен обем движение в ставите на долните крайници

Увеличаване на кардио-респираторната издръжливост

Изграждане на правилен физиологичен модел на ходене

Постигнати резултати:

Терапевтичния курс на Камен продължава и към днешната дата неговите успехи непрекъснато се увеличават:

По данни на Lokomat Pro:

Увеличаване на изминатото разстояние от 600 m на  1000 m

Поддържане ниска скорост на ходене с цел подобряване качеството на походката

Увеличаване продължителността на процедурата от 30 min на 45 min

Намаляване на силовата помощ (Guidance Force) от Lokomat Pro средно с 10%

Намаляване тегловата помощ (Body weight support) от Lokomat Pro с 40kg от собственото тегло.

По данни на конвенционална терапия

Проприорецепцията е подобрена, а градуса на отклонение спрямо нормата е намален до 45 градуса (при норма 0-15 градуса отклонение)

Подобрена сила на долните крайници с по 5кг

Модулация на движението – при Камен се наблюдава 85% модулация, което означава, че левия му крак компенсира десния с 15% сила

Клинични случаи

Rego - patients about Пациентско видео Rego - patients about

Камен

Камен е на 29 години и претърпява ПТП с мотор. 

Rego - patients about Пациентско видео Rego - patients about

Антонио

Антонио се възстановява сле операция на хидроцефалия и отново е нормално дете.

Rego - patients about Пациентско видео Rego - patients about

Веселина

За учителка на 55 години, внезапно всичко се променя докато е в дома си.

Rego - all technologies

Всички технологии

Разполагаме с уреди за рехабилитация и възстановяване на всяка една зона от човешкото тяло.

Технологии

БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Обадете ни се и запишете час за безплатна консултация и тестова процедура с уред спрямо Вашите нужди. За записване на час: 0884 500 666

Контакти

Този сайт използва бисквитки