Rego - Защо е важно да се консултираме със специалист рехабилитатор или физиотерапевт, преди да започнем с активните физически упражнения?

Защо е важно да се консултираме със специалист рехабилитатор или физиотерапевт, преди да започнем с активните физически упражнения?

Rego - Защо е важно да се консултираме със специалист рехабилитатор или физиотерапевт, преди да започнем с активните физически упражнения?

Новини

02-03-2023 г.

Физическата активност е важна в живота на всеки, защото от нея зависи здравето на сърцето и др. органи, както и подсилването на имунната система. Упражненията спомагат за подобряване на кръвообращението, като увеличават обмена на кислород и хранителни вещества. Затова са важни за цялостното укрепване на тялото не само на здрав човек, но и след прекарано заболяване или дори фрактури. Нещо повече, с помощта на активни физически упражнения може да се помогне на организма по-бързо да възстанови загубени функции или умения.

При какви състояния и заболявания физическите упражнения могат да повлияят положително?

Лечебната гимнастика и упражненията, включително и с помощта на уреди, са залегнали отдавна като методи за физикално лечение. Те са необходими при възстановяване след получени наранявания, състояния и заболявания като:

Разбирайки нуждата от физиотерапия и рехабилитация, много хора са склонни да изпълняват упражнения за раздвижване и възстановяване, но без да потърсят съдействието на специалист. Такава самоинициатива обаче в някои случаи може да доведе до обратен ефект, защото началото на физическата активност и обема ѝ трябва да определи лекуващият лекар, в зависимост от степента на увреждането, способността на тялото да се възстанови и пълнотата на лечението.

От друга страна, в рехабилитационен център, който разполага с необходимите обучени специалисти и най-съвременни уреди, възстановяването ще бъде съобразено със състоянието и под контрол.

Дори ако упражненията бъдат изпълнявани в домашни условия, това трябва да стане след консултацията със специалист рехабилитатор, който може да ги извършва при периодичните си посещения.

Защо консултирането със специалист физиотерапевт е важно?

След като рехабилитационният потенциал бъде определен от лекаря, за всеки пациент се изготвя индивидуална рехабилитационна програма. Тя се базира на различни клинични, лабораторни и др. данни. В нея се включват най-подходящите за пациентите процедури, които могат да бъдат активна кинезитерапия в различен обем.

Физиотерапевтът може да даде насоки за упражнения в домашни условия, както и указания за движения и дейности, които са противопоказни. Консултациите с него са от полза, защото:

  • Предотвратяват риска от неправилен подбор и изпълнение на упражнения;

  • Позволяват упражненията да са съобразени със състоянието и налични придружаващи заболявания;

  • Пациентът ще разчита на професионална експертиза и възможно най-добрата грижа.

Без значение от възрастта и дали става въпрос за превенция, или ускоряване на възстановяване след увреда, чрез съдействието на физиотерапевт шансът резултатите да са по-добри е голям.

 

 1

Лечение и рехабилитация след черепно-мозъчна травма

Черепно-мозъчната травма (ЧМТ) е сериозно заболяване, което може да има дългосрочни и животоопределящи последици за пациентите.

 1

Диета при Множествена склероза: влияние и стратегии за подобрение

Диетата играе важна роля в заболяванията, свързани със здравето на нервната система, като например Множествена склероза (МС).

 1

Играта като средство за рехабилитация при деца - забавление, което подпомага развитието

Играта е неразделна част от детското ежедневие, но тя може да бъде и изключително полезен инструмент в рехабилитацията при деца с различни заболявания или увреждания.

Rego - all technologies

All technologies

We have equipment for rehabilitation and restoration of every area of the human body.

Technologies

Book an appointment for a free examination.

Submit a request through our form or call us to book a day and time for a free review and functional assessment.

Contacts

This site uses cookies