Rego - Bobat

Бобат концепијата е вид физиотерапевтско лечење, чијашто цел е подобрување на движењето и мобилноста кај пациенти со оштетување на централниот нервен систем (главен  и 'рбетен мозок). Многу физиотерапевти ја користат Бобат концепцијата за рехабилитација на пациенти со невролошки заболувања, со цел активирање на сензорните и моторни патишта и овозможување на нормалното движење и контрола на моториката.

 

Концепцијата Бобат продолжува да се развива, а нејзината примена се проширува кај различните невролошки состојби. Новите истражувања и теории успешно се интегрираат во терапевтскиот модел на оваа методика.

Овој вид терапија може да биде применет само од обучени и сертифицирани физиотерапевти.

 1

Како работи Бобат?

Концепцијата Бобат се заснова на способноста на мозокот да се адаптира кон настанатата промена, да се реорганизира и да закрепне по невролошка повреда.

Се базира на неколку принципи, коишто вклучуваат:

Rego - Bobat check

Реедукација на нормалните модели на движење.

Rego - Bobat check

Фокус врз квалитетот на изведуваното движење.

Rego - Bobat check

Нормализирање на мускулниот тонус со цел олеснување на активното движење.

Rego - Bobat check

Стимулирање на правилното позиционирање на телото во просторот.

Rego - Bobat check

Не дозволува да се користат компензаторни и погрешно научени движења.

Rego - Bobat check

Го стимулира оптималното функционално закрепнување, со кое се подобрува квалитетот на живот.

 1
 2
 3

Зошто концепцијата е толку ефективна?

Работејќи според Бобат концепцијата, физиотерапевтите го стимулираат пациентот да се движи на најнормален и енергетски ефективен начин, со што спречуваат појава на лоши модели на движење, а на овој начин се постигнува:

Нормализирање на мускулниот тонус

I

II

Повторно воспоставување на контролата над моториката

Олеснување на движењата, коишто лесно се изведуваат, коишто се целенасочени и прецизни

III

IV

Подобрување на држењето на телото 

Релаксација на мускулатурата, со што се намалуваат спазмите и појавата на контрактури

V

VI

Напредок во справување со активностите од секојдневието

Напредок во справување со активностите од секојдневието

VII

VIII

Подигнување на нивото на самостојност

Во Центарот за роботизирана рехабилитација “Рего” Бобат терапијата се користи заедно со други методи за лекување, за да се обезбеди оптимален резултат за пациентот. Кај секој човек со невролошко заболување* се набљудуваат различни дефицити и  физиотерапевтското лечење треба да биде прилагодено на индивидуалните потреби и цели. Тоа им помага на физиотерапевтите максимално да го развијат и стимулираат потенцијалот за закрепнување на своите пациенти.

 1

Черепно-мозочни трауми

 1

Инсулти

 1

Трауми на 'рбетниот столб

 1

ДЦП

 1

Болест на Паркинсон

 1

Мултипла склероза

Rego - all technologies

Сите технологии

Располагаме со уреди за рехабилитација и закрепнување на секоја зона од човечкото тело.

Технологии

Резервирајте термин за бесплатен преглед.

Контактирајте нѐ со помош на нашата форма за контакт или јавете нѝ се за да резервираме ден и час за бесплатен преглед и функционална оценка.

Контакти

This site uses cookies