LOKOMAT PRO

ReGo rehabilitation

ФОКУС ЗОНА - ДОЛЕН ЕКСТРЕМИТЕТ

Lokomat Pro е високотехнолошки уред, којшто го реедуцира мозокот да ги движи екстремитетите и помага да се надмине спастицитетот со помош на движење. 

Медицински придобивки за деца и возрасни

Ефективна обука за природен начин на одење

Со помош на роботизираниот уред се овозможува реализација на ефективен тренинг, којшто најмногу се доближува до природниот модел на одење, со коешто оптимално се искористува потенцијалот за закрепнување.

Оптимален предизвик за пациентот

За извлекување на максимумот од рехабилитацијата, пациентите треба да бидат мотивирани да дадат максимум од себе си, при тоа да не се стигне до преголемо оптоварување на мускулатурата и телото. Со систем од сензори и софтвер Локомат ги регистрира напорите на пациентот и претставува потпора за движењата, за да се обезбеди ефективно оптоварување и времетраење на процедурите

Работа врз зони на фокус

Терапијата со Локомат овозможува фокусирање врз рехабилитацијата на определена проблематична зона. Со помош на различни подесувања терапевтот може да го контролира оптималното насочување на напорите за справување со дефицитните зони.

Најсовремена и занимлива рехабилитациска терапија

Терапијата со Локомат е најмодерната и ефективна рехабилитација за пациенти, позната во светот со својот забавен карактер низ игри.

 1

ПОДОБРЕНА МОЗОЧНА АКТИВНОСТ

 1

ПОДОБРЕН ОД

 1

НАВРЕМЕНА И БЕЗОПАСНА ВЕРТИКАЛИЗАЦИЈА

 1

НАМАЛУВАЊЕ НА БОЛКА И СПАСТИЦИТЕТ

 1

ЗГОЛЕМЕНА МУСКУЛНА МАСА

 1

ПОЗИТИВНО ПСИХО-ЕМОЦИОНАЛНО ВЛИЈАНИЕ

За кого е наменет?

Поради патентираниот висечки механизам, технологијата може да се користи дури и кај пациенти со целосна загуба на моторните функции на сите етапи на рехабилитација - од проодување до прецизирање на одот. Модулите за деца и возрасни претставуваат поткрепа за пациентите со цел рамномерно оптоварување кај долготрајни процедури. Соодветен е за пациенти во следните состојби:

 1

Инсулт

 1

Церебрална парализа

 1

Мултипла склероза

 1

Черепно и `рбетно - мозочни трауми

 1

Генетски заболувања

 1

Болест на Паркинсон и други

Со уредот за рехабилитација можат да работат единствено специјалисти, обучени и сертифицирани од производителот.

 1

Што претставува и како работи?

Lokomat Pro е роботизиран систем за тренинг, којшто вклучува подвижна лента за одење, системи за подкрепа и истегнување и високотехнолошки софтвер. Со правилно одредување на позицијата на човечкото тело, системот овозможува правилно пренесување на тежината кон долните екстремитети, со што мозокот се реедуцира за правилен начин на одење.

 1

Активирање на мозокот за повторно совладување на моториката

 1

Подобрување на командите кон екстремитетите

 1

Долготрајна симулација на одење

 1
 1

Фидбек

 1

Успешна симулација на правилен модел на одење

 1

Софтвер за следење на движењата и функции за корекција

Rego - all technologies

Сите технологии

Располагаме со уреди за рехабилитација и закрепнување на секоја зона од човечкото тело.

Технологии

Резервирајте термин за бесплатен преглед.

Контактирајте нѐ со помош на нашата форма за контакт или јавете нѝ се за да резервираме ден и час за бесплатен преглед и функционална оценка.

Контакти

This site uses cookies