Rego - Rehabilitaciq

Рехабилитација

 1

Центар за рехабилитација “Рего” е првиот високотехнолошки центар во Бугарија, во којшто роботизирани уреди се комбинираат со конвенционални и специјализирани методи за рехабилитација како Бобат, Војта, PNF и други.

 

Нашата основна цел е да обезбедиме високотехнолошка и интензивна рехабилитација за возрасни и деца со делумна или целосна загуба на моторните функции на горен и долен екстремитет, како и подобрување на когнитивните способности, засегнати како последица на различни невролошки и ортопедски повреди. 

 

Среќни сме кога ќе успееме да го реализираме потенцијалот за повторно стекнување на моторната самостојност, самостојност во извршување на дејностите од секојдневието и враќање на чувството на самодоверба на нашите пациенти.

Технологии

Роботизираните уреди го користат принципот на невропластичност, притоа мозокот активира нови невронски врски меѓу одделните зони, за да ги замени оние во засегнатиот дел. Со помош на специјализиран софтвер и сензори можат да се измерат и многу прецизно да се дозираат персоналните процедури во одредена засегната зона, со што на пациентите се дава поголема шанса за:

Rego - rehab check

Повторно враќање и подобрување на одот

Rego - rehab check

Зголемување на мускулната сила и координација на целото тело

Rego - rehab check

Подобрување на способноста за перцепција, адаптација и говор

Rego - rehab check

Подобрување на брзината за реакција и на фината моторика

Rego - rehab check

Когнитивни способности и многу други

Rego - rehab check

Постигнување на подобри клинички резултати

Рехабилитациските процедури се спроведуваат во форма на игра во виртуелна средина и се добива фидбек за прогресот, со што се стимулира мотивацијата и времетраењето на терапијата. Се грижиме за психо-емоционалната состојба на пациентите, што значително може да се одрази на целосниот ефект од интензивната рехабилитација.

 1

Нашиот тим

Диагностиката и рехабилитациjaта се извршуваат од мултидисциплинарен тим со искуство, неопходни познавања и сертификати за работа со методите и технологиите. Флексибилниот и индивидуален пристап кон секој пациент ги зголемува шансите за добри резултати. Тимот вклучува:

ЛЕКАР ЗА ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИСКА МЕДИЦИНА ЛЕКАР ПЕДИАТАР НЕВРОЛОГ СЕРТИФИЦИРАНИ ФИЗИОТЕРАПЕВТИ ЛОГОПЕД И КЛИНИЧЕН ПСИХОЛОГ ЕРГОТЕРАПЕВТ И ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПОТРЕБА
 1

Пакети за рехабилитација

По направен диагностички преглед се изработува индивидуален план за закрепнување и рехабилитација според конкретните потреби и цели на пациентот, коишто може да вклучуваат: 

Rego - rehab check

Роботизирани уреди за неврорехабилитација

•   Долен екстремитет - Lokomat Pro, Omego plus

•   Горен екстремитет  - Amadeo, Diego, Pablo, Tymo, Myro  

Rego - rehab check

Специјализирани методи за рехабилитација како Бобат, Војта, PNF и други

Rego - rehab check

Терапии со логопед и клиничен психолог

Rego - rehab check

Електролечење

Rego - rehab check

Времетраење:

•   Од 1 до 4 часа на ден интензивни рехабилитациски процедури

 

•   Од 3 до 5 пати седмично

 

•   Од 3 до 12 месеци со можност за терапија за останување во форма, по завршување на основниот рехабилитациски курс

Rego - rehab check

Можност за превоз на пациентот по избор

Етапи на рехабилитација во REGO Rehabilitation

Rego - rehab step 1

ПРЕГЛЕД И ИЗРАБОТУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН РЕХАБИЛИТАЦИСКИ ПЛАН

Rego - rehab step 2

ИЗРАБОТУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНА ПОНУДА И ПЛАН ЗА ПРОЦЕДУРИ

Rego - rehab step 3

СТАРТ НА ПРОЦЕДУРИ

Rego - rehab step 4

АНАЛИЗА И СЛЕДЕЊЕ НА ПРОГРЕСОТ

Rego - rehab step 5

ЗАВРШУВАЊЕ СО ПРОЦЕДУРИ И СЛЕДНИ АКТИВНОСТИ ПО ПОТРЕБА

Rego - all technologies

Сите технологии

Располагаме со уреди за рехабилитација и закрепнување на секоја зона од човечкото тело.

Технологии

Резервирајте термин за бесплатен преглед.

Контактирајте нѐ со помош на нашата форма за контакт или јавете нѝ се за да резервираме ден и час за бесплатен преглед и функционална оценка.

Контакти

This site uses cookies