MYRO

ReGo rehabilitation

ФОКУС ЗОНА - КОГНИТИВНИ СПОСОБНОСТИ

Когнитивни вежби за стимулирање на перцепцијата и помнењето. 

Што претставува?

Сензорно базиран екран за рехабилитациски вежби

Myro е сензорно базиран екран, којшто може да има различни терапевтски примени. Вклучува рехабилитациски вежби, ориентирани кон задачи, коишто ги стимулираат когнитивните способности на пациентите за подобрување на моторните функции на горните екстремитети.

За кого е наменет?

Соодветен е за сите возрасни групи, независно од етапата на закрепнување. Со помош на индивидуални подесувања и меморирање на комплексноста на задачите, дозволува проследување и квантитативно мерење на прогресот на пациентот. Може да биде применет кај пациенти со делумна загуба на моторни и когнитивни способности како последица на мултипла склероза, детска церебрална парализа и други. 

Зошто е ефективен?

Овозможува мерење на силата и определување на насоката на движење на екстремитетите, при што на овој начин се подобрува дејноста на нервно-мускулниот систем. Терапевтот може да ја индивидуализира терапијата со помош на игри, со што ќе се зголеми ефективноста од рехабилитацијата во определена зона на фокус. MYRO е разработен во соработка со лекарски тим за целосна сообразеност со специјализирани методики за рехабилитација.

Ефекти по завршување на терапиите

 1

СЕ ПОДОБРУВА КОНЦЕНТРАЦИЈАТА И ПОМНЕЊЕТО

 1

СЕ ПОДОБРУВААТ ПРЕЦИЗНИТЕ ДВИЖЕЊА НА ДЛАНКАТА И ПРСТИТЕ

 1

СЕ СТИМУЛИРА КОРИСТЕЊЕТО НА ДВЕТЕ РАЦЕ

 1

СЕ ТРЕНИРААТ СИТЕ ВИДОВИ ЗАФАТИ

 1

СЕ ПОДОБРУВА РАСПОЛОЖЕНИЕТО И МОТИВАЦИЈАТА ЗА ПРОГРЕС

 1
 2
 3
 4
 5

Rego - patients about Видео за пациентот Rego - patients about

Бојан

Закрепнувањето и рехабилитацијата на Бојан по преживеана сообраќајна несреќа.

Rego - patients about Видео за пациентот Rego - patients about

Иван


Додека се подготвуваше да излезе од својот дом,  57-годишниот г-н Матев доживува исхемичен мозочен инсулт.

Rego - all technologies

Сите технологии

Располагаме со уреди за рехабилитација и закрепнување на секоја зона од човечкото тело.

Технологии

Резервирајте термин за бесплатен преглед.

Контактирајте нѐ со помош на нашата форма за контакт или јавете нѝ се за да резервираме ден и час за бесплатен преглед и функционална оценка.

Контакти

This site uses cookies