Технологии

ReGo rehabilitation

Роботизираната неврорехабилитација го користи принципот на невропластичност на главниот мозок. Според овој принцип, со помош на повеќекратни повторувања на движењата, се активираат функционално неактивни нервни клетки, патишта и врски со цел враќање на изгубените моторни функции како последица на заболување. 

 

Располагаме со уреди за рехабилитација и закрепнување на секоја зона на човечкото тело.

 

 

 

Поставете го курсорот врз избраната зона за рехабилитација.

Rego - tech human body Rego - tech Rego - tech Rego - tech Rego - tech Rego - tech Rego - tech Rego - tech Rego - tech Rego - tech Rego - tech Rego - tech Rego - tech
 1

AMADEO

ФОКУС ЗОНА - ПРСТИ И ДЛАНКИ

Реактивација на фините движења со помош на забавен и ефективен метод.

 1

DIEGO

Фокус зона - ГОРНИ ЕКСТРЕМИТЕТИ

Реактивација на фините движења со помош на забавен и ефективен метод.

 1

PABLO

ФОКУС ЗОНА - СИТЕ ДЕЛОВИ НА ТЕЛОТО

Комбинација од сензори и вежби за максимален ефект од рехабилитација на сите делови од телото.

 1

LOKOMAT PRO

ФОКУС ЗОНА - ДОЛЕН ЕКСТРЕМИТЕТ

Најефективниот метод за реедукација за правилен модел на одење.

 1

OMEGO PLUS

ФОКУС ЗОНА - ДОЛЕН ЕКСТРЕМИТЕТ

Рехабилитација за максимално подобрување на одот.

 1

MYRO

ФОКУС ЗОНА - КОГНИТИВНИ СПОСОБНОСТИ

Когнитивни вежби за подобрување на координацијата на рацете.

 1

DIEGO

Фокус зона - ГОРНИ ЕКСТРЕМИТЕТИ

Реактивација на фините движења со помош на забавен и ефективен метод.

 1

PABLO

ФОКУС ЗОНА - СИТЕ ДЕЛОВИ НА ТЕЛОТО

Комбинација од сензори и вежби за максимален ефект од рехабилитација на сите делови од телото.

 1

TYMO

ФОКУС ЗОНА - КООРДИНАЦИЈА И РАМНОТЕЖА

Вежби за баланс и правилно држење на телото за добра основа на сите движења. 

 1

AMADEO

ФОКУС ЗОНА - ПРСТИ И ДЛАНКИ

Реактивација на фините движења со помош на забавен и ефективен метод.

 1

LOKOMAT PRO

ФОКУС ЗОНА - ДОЛЕН ЕКСТРЕМИТЕТ

Најефективниот метод за реедукација за правилен модел на одење.

 1

OMEGO PLUS

ФОКУС ЗОНА - ДОЛЕН ЕКСТРЕМИТЕТ

Рехабилитација за максимално подобрување на одот.

 1

LOKOMAT PRO

ФОКУС ЗОНА - ДОЛЕН ЕКСТРЕМИТЕТ

Најефективниот метод за реедукација за правилен модел на одење.

 1

OMEGO PLUS

ФОКУС ЗОНА - ДОЛЕН ЕКСТРЕМИТЕТ

Рехабилитација за максимално подобрување на одот.

Горен екстремитет

AMADEO

ФОКУС ЗОНА

ПРСТИ И ДЛАНКИ

Реактивација на фините движења со помош на забавен и ефективен метод.

DIEGO

Фокус зона

ГОРНИ ЕКСТРЕМИТЕТИ

Реактивација на фините движења со помош на забавен и ефективен метод.

MYRO

ФОКУС ЗОНА

КОГНИТИВНИ СПОСОБНОСТИ

Когнитивни вежби за подобрување на координацијата на рацете.

PABLO

ФОКУС ЗОНА

СИТЕ ДЕЛОВИ НА ТЕЛОТО

Комбинација од сензори и вежби за максимален ефект од рехабилитација на сите делови од телото.

TYMO

ФОКУС ЗОНА

КООРДИНАЦИЈА И РАМНОТЕЖА

Вежби за баланс и правилно држење на телото за добра основа на сите движења. 

Долен екстремитет

LOKOMAT PRO

ФОКУС ЗОНА

ДОЛЕН ЕКСТРЕМИТЕТ

Најефективниот метод за реедукација за правилен модел на одење.

OMEGO PLUS

ФОКУС ЗОНА

ДОЛЕН ЕКСТРЕМИТЕТ

Рехабилитација за максимално подобрување на одот.

Rego - all technologies

Сите технологии

Располагаме со уреди за рехабилитација и закрепнување на секоја зона од човечкото тело.

Технологии

Резервирајте термин за бесплатен преглед.

Контактирајте нѐ со помош на нашата форма за контакт или јавете нѝ се за да резервираме ден и час за бесплатен преглед и функционална оценка.

Контакти

This site uses cookies