Иван

ReGo rehabilitation

клинички случај

ИНСУЛТ

Ви претставуваме клинички случај на 57-годишен маж (И.М*) со дијагноза мозочен инфаркт, предизвикан од неизјаснета оклузија или стеноза на церебрални артерии; деснострана хемипареза и делумна моторна афазија.

Rego - klinichen sluchai icon


Г-н Матев е 57- годишен маж од прекрасниот град Пловдив. По професија е морнар. Додека се подготвува да излезе од својот дом, ненадејно доживува исхемичен мозочен инсулт. Направена е успешна тромболиза. По направен детален преглед, тимот изработува индивидуална рехабилитациска програма, а терапевтскиот курс трае три месеца. Вклучени се двојни неврофизиолошки методики, како и роботизирана рехабилитација четири пати седмично со уредите Диего и Амадео. Г-н Матев споделува, дека вежбите му помогнале да оди без бастун. Подобрувањето на движењата на рамо, лакт и дланка се реализира со помош на терапии според Бобат и PNF. “Разбирам, дека без рехабилитацијата немаше да се справам толку добро”- споделува  г-н Матев. Само две седмици по започнување на терапевтскиот курс, рехабилитацискиот потенцијал е висок, а какви се резултатите можете да видите во видеото.

Првичен преглед и функционална диагностика

Според податоци од анамнезата, во средината на март 2021г., во обид да стане од пред компјутерот, добива вртоглавица и чувствува слабост во десните екстремитети. Веднаш е хоспитализиран во универзитетската болница во Пловдив и е направена тромболиза. Како резултат од одредената медикаментозна терапија, хипертоничната криза е надмината и состојбата му се стабилизира.

На 31 март 2021 И.М. пристигнува во Центарот за роботизирана рехабилитација “Сердика”. Индивидуално изработениот рехабилитациски курс вклучува кинезитерапија, прилагодена на личните потреби, како и процедури со уредите на Tyromotion.

На првичниот преглед се извршува оценка на невролошкиот статус на пациентот. Функционалната оценка на горните екстремитети покажува сериозно изразена слабост на десната рака – целосен пасивен опсег на движење и многу ограничен активен опсег на движење на раката (се набљудува само флексија (до 50˚) и абдукција (до 30˚) на рамениот зглоб, реализирани според компензаторен модел). Се утврдува и Синдром на болка – 1-3 според ВАС (Визуелно-аналогна скала на болката). Тестовите на Fugl-Meyer и Brunnstrom покажуваат соодветно 19 точки и 3 стадиуми.

Функционалната оценка на долните екстремитети покажува, дека десната нога е минимално засегната од инсултот. Се набљудува целосен активен опсег на движење и минимална мускулна слабост во quadriceps femoris и triceps surae – стадиум 4 според Brunnstrom. Пациентот оди самостојно и бавно, притоа се закрепува за ѕидот и оградата. Резултатот од локомоторниот тест покажува оценка 2.

Терапевтски план

Изработен е рехабилитациски план, којшто вклучува четири терапии седмично со уредите на Tyromotion – Amadeo и  Diego, како и секојдневна конвенционална рехабилитација.

Цели на рехабилитацијата со Tyromotion:

Rego

Подобрување на контролата врз моториката на засегнатите екстремитети

 Подобрување на координацијата

 Подобрување на мускулната сила

 Подобрување на фината моторика и сите видови зафати

 Стимулирање на користењето на горните екстремитети во секојдневните активности

Цели на конвенционалната рехабилитација:

Rego

Намалување на спастично повишениот мускулен тонус

Намалување на Синдромот на болка;

Зголемување на опсегот на движење на засегнатиот горен екстремитет

Подобрување на издржливоста на засегнатиот долен екстремитет

 Подобрување на рамнотежата

Постигнати резултати:

На крај на терапевтскиот курс испитувањата покажуваат постојано и прогресивно подобрување:

Според податоци на Amadeo

Зголемување на силата на флексорите (зелено) и на екстензорите (сино) на десната рака

Зголемување на опсегот на движење на прстите на десната рака

Намалување на спастицитетот на прстите на десната рака

Постигнати резултати:

На крај на терапевтскиот курс испитувањата покажуваат постојано и прогресивно подобрување:

Според податоци на Diego:

Зголемување на опсегот на движење на десниот раменен зглоб при абдукција (одведување) и аддукција (приведување), споредено со десниот зглоб

Зголемување на опсегот на движење на десниот раменен зглоб (зелено) при флексија (свиткување) и екстензија (испружување), споредено со левиот зглоб

Зголемување на опсегот на движење на десниот раменен зглоб при хоризонтална флексија и хоризонтална екстензија

Зголемување на опсегот на движење на десниот раменен зглоб при ротација

Rego

Според податоци на конвенционалната терапија

Подобрување на концентрацијата и издржливоста за време на терапија

 Подобрување на психо-емоционалниот тонус

 Ликвидирање на Синдромот на болка

 Подобрена контрола на активните движења во засегнатите екстремитети

 Тестовите на Fugl-Meyer и Brunnstrom покажаа соодветно 49 точки и 5 стадиум

 Подобрување на координацијата на засегнатиот горен екстремитет од гледна точка на брзина, опсег на движење и неопходен напор за извршување на движењето

 Подобрување на грубата моторика на раката и појава на фина моторика

 Подобрување на статичниот и динамичен баланс

 

Зголемена самостојност при извршување на секојдневните дејности

 

Подобрување на одот

Rego - all technologies

Сите технологии

Располагаме со уреди за рехабилитација и закрепнување на секоја зона од човечкото тело.

Технологии

Резервирајте термин за бесплатен преглед.

Контактирајте нѐ со помош на нашата форма за контакт или јавете нѝ се за да резервираме ден и час за бесплатен преглед и функционална оценка.

Контакти

This site uses cookies